Čo poskytujeme


Právne služby

Advokátska kancelária so sídlom v Spišskej Novej Vsi má viac ako 11 ročnú tradíciu a skúsenosti. Vieme Vám poradiť vo všetkých živnostných situáciach. Právne problémy sa dajú riešiť, treba však vždy konať aktívne a nečakať na vyriešenie veci bez riadneho zváženia kvalifikovaným právnikom.

Občianske spory

Poskytovanie právnych služieb v sporoch občianskoprávnych, rodinných, spisovanie zmlúv o právnych úkonoch v súkromných vzťahoch.

Trestné právo

Obhajoba v trestných veciach. Zastupovanie poškodených, uplatňovanie ich práv, prípadne vymáhanie pohľadávok.

Obchodné spoločnosti

Zakladanie ľubovoľného typu obchodných spoločností a následné poskytovanie komplexných právnych služieb firmám.

Exekučné právo

Obráťte sa na nás ak potrebujete pomoc pri vymáhaní pohľadávky. Zabezpečíme Vám vypracovanie návrhu na začatie exekúcie a zastúpime Vás počas celého exekučného konania.

Rodinné právo

pomôžeme Vám vo veciach rozvodu a úpravy rodičovských práv a povinností o maloleté deti, ako aj vo veciach zníženia alebo zvýšenia výživného.

Právo nehnuteľností

Vieme pomôcť s prípravou kúpnej, darovacej alebo inej formy zmluvy potrebnej na prevod nehnuteľnosti. Na požiadanie vie kancelárie zmluvu autorizovať a odbreeniť Vás už akejkoľvek ďalšej starosti.

Pracovné právo

Poskytujeme komplexné právne zastupovanie vo veciach pracovnoprávnych sporov, či v oblasti náhrady škody spôsobenej zamestnancom alebo zamestnávateľom.

Konkurz / Reštrukturalizácia

Poskytujeme právne služby v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie popr. oddlženia fyzickej osoby.

Iné služby

Neváhajte nás kontaktovať aj v prípade, že Váš právny problém nemožno začleniť ani pod jednu z uvedených oblastí. Váš problém s Vami radi preberieme a poskytneme Vám potrebnú právnu pomoc.

Kontaktujte nás


Sme pripravený na Vaše otázky.

Kontaktné údaje

Sídlo: Za Šestnástkou 17, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: +421 907 256 818

IČO 50 663 160
DIČ 2120408114
IČ DPH SK2120408114
Bankové spojenie: SK23 7500 0000 0040 2414 3960
info@buroci.sk

Pošlite nám správu